Друштво за трговија и услуги Глобал Моторс ДООЕЛ Скопје е основана на 17ти Октомври 2012 година и оперативно почнува да работи во 2013 година како компанија во продажба и сервисирање на останати моторни возила. Глобал Моторс ДООЕЛ Скопје се разви како мултибренд компанија со овластено застапување на неколку светски познати брендови во градежната, земјоделската и индустриската механизација и опрема како:

Слоганот „Глобалната механизација локално достапна до вас“ ја дефинира целта на работењето на компанијата во сегментите:

Во своето 10 годишно постоење има постигнато значајни резултати, опслужено клиенти, постигнат е статус на чесна, исправна и лојална компанија како кон своите клиенти така и спрема своите снабдувачи, партнери и институции за што има добиено и повеќе награди и признанија.
Тимот на Глобал Моторс го сочинуваат извонредни професионалнци, вредни личности и фер играчи препознаени од деловните партнери и клиенти. Компанијата планира да се развива во сите свои сегменти, да го прошири своето портфолио и да нуди нови можности за вработување, обука и развој на идни врвни професионалци во оваа бранша.
Нашите намери се да поставиме ново ниво на услуга кое е и ќе биде препознаено и ценето од сите чинители во браншата во која сме позиционирани.
Да работиме зедно!

Нашиот сервисен тим